З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / Відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 352 с.

Дослідження присвячено вивченню досвіду підготовки «Енциклопедії українознавства» – фундаментальної праці української енциклопедистики й водночас важливої складової національної культурної спадщини. У книзі представлено архівні матеріали, що свідчать про організацію роботи редакції «Енциклопедії українознавства» впродовж 1948–1985 років. Окрім цього, схарактеризовано «Енциклопедію українознавства» як окрему віху в українській енциклопедистиці; окреслено її як об’єкт наукових дослід­жень і джерельну базу для студій.

Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією української енциклопедичної справи й книговидання.

From the backstage work on the Encyclopedia of Ukraine

The research is devoted to the representation of the experience
in creation of the Encyclopedia of Ukraine as a fundamental work of encyclopedic literature and at the same time as a significant part of the national heritage of culture. This book presents archival documents that describe the functioning of editorial board of the Encyclopedia of Ukraine during 1948–1985. In addition, the Encyclopedia of Ukraine is investigated as a stage in history of the encyclopedic-and-publishing activity in Ukraine; it is characterized as an object and a source for scientific studies.