Матеріали конференцій

 
Матеріали Другої міжнародної наукової конференції "Українська енциклопедистика" 17 червня 2011 року, м. Київ. К., 2014. 112 с.

Збірник містить доповіді учасників Другої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». У доповідях порушено питання регіональної енциклопедистики, методологічні проблеми, що постають перед укладачами під час підготовки енциклопедичних видань. У центрі уваги доповідачів – з’ясування ролі й місця енциклопедії в житті сучасного суспільства, її інформаційно-довідкові, науково-освітні і культурні функції.
Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції "Українська енциклопедистика" 22–23 жовтня 2013 року, м. Київ. К., 2014. 282 с.

 Збірник укладено за матеріалами доповідей учасників Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». Запропоновано широке коло питань енциклопедистики, зокрема напрями й перспективи розвитку енциклопедичної справи в Україні та за кордоном, питання методики і методології створення енциклопедичних видань різних типів. Окремо висвітлено питання про започаткування спільного проекту науковців Білорусі, Росії та України «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру».
Матеріали Четвертої міжнародної наукової конференції "Українська енциклопедистика" 9–13 листопада 2015 року, м. Київ

Матеріали доповідей учасників Четвертої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» надруковано в 6-7 числі Енциклопедичного вісника України. У працях доповідачів висвітлено найрізноманітніші проблеми енциклопедознавства, архівознавства, біобібліографістики.

2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України