Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка

Розгромлений більшовиками на Західній Україні, найбільший науково-культурний центр Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) відновив своє існування далеко поза межами держави. Автономні НТШ функціонували в Канаді, США, Австралії та Західній Європі.

В Європі перебувала централя (осідок генерального секретаря), але потреба легалізації передбачала створення окремої організації – Європейського відділу. 23 березня 1952 року постав Європейський відділ, який очолив В. Кубійович, а секретарем був В. Янів. По лінії НТШ у Сарселі діяла централя (Головна рада), європейський відділ, історично-філософічна секція (директор В. Кубійович) і Інститут Енциклопедії Українознавства.

Діяльність НТШ в Європі проектувалася на Загальних Зборах.

Найважнішим завданням-проектом європейського відділу, згодом НТШ в Європі було видання словникової частини Енциклопедії Українознавства (ЕУ), яка об'єднала більшість науковців на еміграції-діаспорі; 1955 – 89 вийшло 10 томів, а у 1995 – 11-й том (доповнення). Англійською мовою з'явилася Ukraine: A Concise Encyclopedia (у 2 тт., 1963, 1971), і (разом з Канадським інститутом українських студій) 5-томна Encyclopedia of Ukraine.

Європейське НТШ як автономна організація координує свою діяльність з іншими крайовими НТШ, особливо з Світовою Радою зі своїм осідком у Львові.

Стан розвитку науки відображають, переважно, за допомогою таких науково-дослідних видань як бібліографії, каталоги, різного типу довідники, словники та енциклопедії. Як показує досвід, енциклопедії та енциклопедичні довідники здобули визнання найвичерпніших щодо повноти інформації. Вони об'єднують найістотніші відомості з усіх галузей знань чи якої-небудь однієї галузі, можуть будуватися на основі відомостей про діяльність особи, однієї наукової установи чи навіть галузі науки.

Енциклопедія НТШ належить до відомчих енциклопедій, присвячена діяльності однієї інституції – її людям, проблемам, виданням і т.д. протягом понад 130-літнього часу.

Перед працівниками видання поставлено завдання насамперед, у тому, щоб показати роль Товариства в історії, розкрити основну наукову проблематику, над якою працювало і працює НТШ в Україні (а з 1947 до 1989 р. у різних країнах Європи, Америки, Австралії), наголосити на досягненнях і відкриттях Товариства в різних ділянках науки. Ці сюжети мають бути розглянуті не ізольовано, а на широкому тлі суспільно-політичного та культурно-освітнього розвитку України і Європи.

У побудові НТШ потрібно наголосити також і на міжнародному контексті діяльності Товариства. У зв'язку з цим важливою є увага до співпраці НТШ з науковими установами, навчальними закладами, організаціями не тільки в Україні, а й у різних країнах світу, входження Товариства як наукової інституції у європейський науковий процес.

В Енциклопедії НТШ будуть широко охоплені життєписи засновників (фундаторів) НТШ, почесних і дійсних членів, визначних, звичайних членів Товариства.

Матимуть повноцінне відображення форми міжнародних зв'язків НТШ. Крім загальної статті, яка подаватиме загальні відомості про співпрацю Товариства з різними науковими центрами, культурно-освітніми установами, навчальними закладами, організаціями, бібліотеками, архівами, Енциклопедія дасть вичерпне уявлення про здобутки першої української наукової установи ще до створення Академії наук України, а отже, – змогу проаналізувати досягнення національної науки другої половини XIX – у перші десятиліття XX ст. Енциклопедія заступить нам численну літературу про НТШ, проілюструє водночас суму знань про Україну і її науковий світ. Енциклопедія НТШ важлива і з погляду пропаганди українських наукових досягнень. Це, фігурально кажучи, – своєрідна зустріч з ученим світом. Тому її підготовка – справа нашого національного престижу, доказ нашої вартості перед своїм народом і світом.

З метою забезпечення підготовки фундаментального видання "Енциклопедія Наукового товариства ім. Т. Шевченка" в Інституті створено Відділ теорії та методології створення спеціалізованих енциклопедичних видань.

2001-2017 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України