Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка

Про Енциклопедію

Енциклопедія НТШ це багатотомне видання про наукове й громадське товариство в Україні  Наукове товариство імені Тараса Шевченка.

Мета виданняпоказати роль Товариства в історії України та Європи, розкрити основні наукові проблеми, над якими працювало і працює НТШ (а від1947 до 1989 р. у різних країнах Європи, Америки, Австралії), наголосити на досягненнях і відкриттях Товариства в різних ділянках науки. Ці сюжети мають бути розглянуті не ізольовано, а на широкому тлі суспільно-політичного та культурно-освітнього розвитку України і Європи.

Енциклопедія репрезентує цілісний і багатовимірний образ інституції: її мету й завдання, структуру, основні видання, персоналії та установи. За своїм змістом пропоноване видання є істотним доповненням наукових знань про Україну.

Нині підготовлено 3 перші томи Енциклопедії.

Онлайн доступ

Інститут енциклопедичних досліджень у співпраці з Науковим товариством імені Тараса Шевченка створив онлайнову версію Енциклопедії НТШ, яка від 2016 року доступна за адресою: http://encyclopedia.com.ua

Передісторія створення

Розгромлений більшовиками на Західній Україні, найбільший науково-культурний центр Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) відновив своє існування далеко поза межами держави. Автономні НТШ функціонували в Канаді, США, Австралії та Західній Європі.

В Європі перебувала централя (осідок генерального секретаря), але потреба легалізації передбачала створення окремої організації – Європейського відділу. 23 березня 1952 року постав Європейський відділ, який очолив В. Кубійович, а секретарем був В. Янів. По лінії НТШ у Сарселі діяла централя (Головна рада), європейський відділ, історично-філософічна секція (директор В. Кубійович) і Інститут Енциклопедії Українознавства.

Діяльність НТШ в Європі проектувалася на Загальних Зборах.

Найважнішим завданням-проектом європейського відділу, згодом НТШ в Європі було видання словникової частини Енциклопедії Українознавства (ЕУ), яка об'єднала більшість науковців на еміграції-діаспорі; 1955 – 89 вийшло 10 томів, а у 1995 – 11-й том (доповнення). Англійською мовою з'явилася Ukraine: A Concise Encyclopedia (у 2 тт., 1963, 1971), і (разом з Канадським інститутом українських студій) 5-томна Encyclopedia of Ukraine.

Європейське НТШ як автономна організація координує свою діяльність з іншими крайовими НТШ, особливо з Світовою Радою зі своїм осідком у Львові.

Стан розвитку науки відображають, переважно, за допомогою таких науково-дослідних видань як бібліографії, каталоги, різного типу довідники, словники та енциклопедії. Як показує досвід, енциклопедії та енциклопедичні довідники здобули визнання найвичерпніших щодо повноти інформації. Вони об'єднують найістотніші відомості з усіх галузей знань чи якої-небудь однієї галузі, можуть будуватися на основі відомостей про діяльність особи, однієї наукової установи чи навіть галузі науки.

2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України