Енциклопедія Сучасної України

<--Перегорнути сторінку

Головна редакційна колегія

Статті зі сторінок Енциклопедії

Література (Список публікацій про ЕСУ)

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) – перша загальноукраїнська енциклопедія, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України 20-го століття. 25-томне видання містить понад 100 тисяч статей, близько 80 тисяч ілюстрацій. Тираж – 10 000 примірників кожного тому. Друк ЕСУ розпочато у 2001 році.

ЕСУ продовжує кращі традиції українських енциклопедій, зокрема Української Загальної Енциклопедії, Енциклопедії Українознавства, Української Радянської Енциклопедії, Encyclopedia of Ukraine; є надійним, неупередженим, максимально неполітизованим джерелом знань про нашу країну як для її громадян, так і для всього світу.

ЕСУ вперше серед видань такого типу подає величезний блок статей-персоналій про науковців, митців, акторів, спортсменів, літераторів, політичних, громадських, державних діячів.

В ЕСУ подано дані не лише про громадян України, а й про українців, які мешкають за кордоном, і стали відомими в тій чи іншій галузі життя. Енциклопедія вперше подає статті про зарубіжних українознавців. В ЕСУ є статті й про основні місця компактного проживання українців поза Україною. Енциклопедія містить відомості про національні меншини України, їхню історію, інституції, видання, відомих представників.

Творчий колектив ЕСУ вводить в історичний та науковий обіг велику кількість раніше замовчуваних чи з ідеологічних причин «забутих» видатних українців, подаючи уточнені біографічні дані.

Значний блок статей в ЕСУ присвячено загальним подіям, інституціям, поняттям, науковим напрямам. Кожна така стаття обов’язково містить інформацію, пов’язану з Україною.

ЕСУ охоплює всі регіони України, подає об’ємні статті про всі області, райони, міста та селища міського типу, в яких висвітлюється історія, природні умови, економічний стан, розвиток промисловості та сільського господарства, подаються дані про наукові та навчальні установи, заклади культури, релігійні громади, видатних уродженців цих місць.

В ЕСУ є статті про всі державні і переважну кількість недержавних навчальні заклади, академічні установи, НДІ, про найважливіші підприємства різних форм власності.

Іконографічний матеріал редакція трактує як продовження поданої у статті інформації. В ЕСУ вміщено значну кількість карт, таблиць та інших ілюстрацій. Практично у всіх статтях ЕСУ подано докладну бібліографію.

Авторами ЕСУ є провідні фахівці Національної академії наук України, галузевих академій, науковці Вищої школи, мистецтвознавці, краєзнавці, науковці діаспори. Серед авторів – всесвітньовідомі дослідники, визнані авторитети у своїй галузі, і молодь, яка лише починає шлях у науці, однак демонструє якісно нові підходи, розкуте мислення та глибоку ерудицію.

ЕСУ неодноразово посідала чільні місця у всеукраїнському рейтингу «Книга року», отримала низку дипломів, зокрема у 2003р. стала лауреатом Загальнонаціональної програми «Людина року» у номінації «Культурний проект року».

2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України