Автори та укладачі словників

Горецький Петро Йосипович народився у с. Мутин, нині Кролевецького району Сумської області. Закінчив Глухівську гімназію (1908) та Університет св. Володимира в Києві (1914). Учителював. Від 1919 працював у системі АН УРСР: 1920–26 – співробітник Комісії з укладання «Словника живої української мови», від 1926 (з перервою) – в Інституті мовознавства ім. О. Потебні (1930–63 – ст. н. с.), 1935–41 – у видавництві АН. Одночасно 1920–28 викладав на Педагогічних курсах ім. Б. Грінченка. 1946 здобув ступінь кандидата філологічних наук. Помер у Києві. Далі...
Йогансен Майк (Михайло) Гервасійович народився у сiм’i вчителя нiмецькоi мови, вихiдця з Латвii. Закінчив класичне відділення історико-філологічного факультету Харківського університету (1917), а згодом – аспірантуру при кафе¬дрі мовознавства. Знав старогрецьку й латину, скандинавськi та слов’янськi мови, вільно володiв англiйською, нiмецькою, iталiйською, iспанською та фран¬цузькою. Переклав окремі твори Е. По та Г. Веллса. Далі...
Курило Олена Борисівна – український мовознавець, педагог. Народилася в Гродненській губернії у м. Слонім (нині Білорусь). Від 1892 р. жила й виховувалася у Варшаві. 1908 р. розпочала навчання на філологічному відділі філософського факультету університету в Кенігсберзі, а 1911 р. вступила на відділ слов’янознавства історико-філологічного факультету Вищих жіночих курсів при Варшавському університеті, які закінчила 1913 р., склавши іспити на звання учительки з педагогіки, історії педагогіки та методики російської мови. Далі...
Тутковський Пaвло Аполлонович – геолог, географ і громадський діяч. Народився у містечку Липовець Київської губернії (нині смт Вінницької області). Брат відомого піаніста та композитора Миколи Тутковського. Акaдемік ВУАН (1919), Білоруської AН (1928), дійсний член НТШ (1923). Далі...
Василенко Павло Іванович народився у с. Ведмеже Роменського повіту Полтавської губернії (нині Роменського району Сумської області). Після початкової школи закінчив Роменське реальне училище. Далі...
Шелудько Іван Михайлович закінчив Київський політехнічний інститут у 1926 р. За фахом – інженер-електротехнік. Від 1926 – редактор технічного відділу та голова електротехнічної секції Інституту української наукової мови ВУАН. Далі...
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України