Готуються до перевидання

  • Словник чужих слів, що вживаються в українській мові [упоряд. Пиптенко З.] (Видавництво “Поступ”; 1930).
  • Московсько-український словник для військових [упоряд. Євтимович Є.] (Головна Шкільна Управа В.М., 1918).
  • Словник будівельної термінології [упоряд. Булда С.] (Інститут української наукової мови Української академії наук, 1930).
  • Словник природничої термінології [упоряд. Полонський Х.] (Держвидав України, 1928).
  • Російсько-український словник правничої мови [упоряд. Кримський А.] (1926).