ЖЕЛЕЗНЯК Микола Григорович – директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, кандидат філологічних наук.

Народився в 1960 р. у смт. Березна Менського району Чернігівської обл. Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1985) та аспірантуру Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні АН України (1989). Основні наукові інтереси охоплюють галузі: української діалектології, зокрема діалектного синтаксису; біографістики та енциклопедознавства. Автор понад 140 наукових публікацій, член редколегій кількох енциклопедичних видань.

Один із ініціаторів створення та керівник (до 2004 р.) Координаційного бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, основним завданням якого було видання Енциклопедії Сучасної України, відповідальний секретар Головної редакційної колегії ЕСУ. Після реорганізації КБ ЕСУ в Інститут до січня 2008 р. працював заступником директора Інституту з наукової роботи. Водночас від 1990 р. працює на кафедрі української мови Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. 1993 р. викладав курс української мови у Федеральному університеті штату Парана (м. Куритиба, Бразилія).

Стаття про Миколу Железняка на сторінках 9-го тому Енциклопедії Сучасної України

Наукові та публіцистичні статті різних років М.Г. Железняка:

 • Священний обов'язок
 • Ще не вмерла Україна
 • Синтаксеми в українських східнополіських говірках
 • Степан Бевзенко і Юрій Шевельов
 • Підготовка до Конгресу Міжнародної асоціації українознавців. 2013 р.
 • Семантико-синтаксичні особливості складних прийменників в українських східнополіських говірках
 • Мовознавча спадщина Всеволода Михайловича Ганцова
 • Энциклопедии Украины. История и современность
 • Энциклопедии Украины. История и современность
 • Синтаксеми для вираження приблизної кількості в українських східнополіських говірках
 • У хуртовині айстр...
 • До ювілею Івана Дзюби
 • До ювілею Аркадія Жуковського
 • Предложные конструкции в украинских восточнополесских говорах
 • Morphosyntactic Variation in Predicative Adjectives Used with the Imperative of the Copula Verb бути in Ukrainian
 • Засоби вираження часу в поемі Гайдамаки
 • Прийменники в говорі і в поезії
 • Складні прийменники в українських східнополіських говірках
 • Українська мова за царату. Трибуна лектора
 • Цілюще джерело маминої пісні
 • Як правильно?
 • Я піду туди, куди піде мій народ...
 • Железняк М. "Дипломатія сучасної України" - перша спроба енциклопедичного довідника // Україна дипломатична . - 2013. - Вип. 14. - С. 1088-1096.
 • Железняк М. Хто має більше рації у ставленні до Костомарова - Чернишевський чи Зеновія Тарасівна // Пам'ять століть. Планета. – 2009. – № 5-6. – С. 149-164.
 • Железняк М. Планета Ярослава Яцківа. До 70-річчя від дня народження академіка Ярослава Яцківа // Пам'ять століть. Планета. – 2010. – № 4-5. – С. 15-18.
 • І.С.Нечуй-Левичцький і його мовознавчі студії
 • Варіювання говору в часі
 • Вираження апроксимантичного значення кількості в українських східнополіських говірках
 • Изучение теоретического наследия акад. А.А.Шахматова
 • Не минайте ані титли
 • Роль словника Б.Грінченка в процесі взаємодії між літературною мовою і народними говорами
 • Творча індивідуальність І.С.Нечуя-Левицького і літературний процес
 • Візьму я пензель і паперу клапоть
 • Тел: 234-40-48, 234-90-35, 235-31-94, 234-31-32

  Тел./факс: 234-19-34, 234-50-71

  E-mail: mykola@esu.com.ua, director@ied.gov.ua

  2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України