Вийшов друком посібник «Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань». Книгу призначено для надання методичної допомоги в практичній діяльності укладачів паперових і електронних енциклопедій. Зокрема, фахівці Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, ґрунтуючись на досвіді укладання Енциклопедії Сучасної України та розроблення її онлайнової версії, дають докладні рекомендації щодо створення енциклопедичних видань – паперових і електронних. Охоплено різні методичні аспекти підготовки енциклопедій – від принципів укладання словника, вироблення схем подання матеріалу, створення баз даних енциклопедичних статей та іконографії до особливостей їх верстки для паперових чи електронних видань. Для укладачів енциклопедично-довідкової літератури, енциклопедознавців, працівників редакційно-видавничої справи, викладачів та студентів поліграфічних спеціальностей.

Вихідні дані: Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань: посібник / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. К.: Академперіодика, 2015. 252 с.

Читати

2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України