Вельмишановні панове!

Запрошуємо Вас до участі у П’ятій міжнародній науковій конференції

«УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ»,

яка відбудеться 28-29 вересня 2017 року в м. Києві.

Проблематика конференції:

 • регіональні (універсальні, тематичні, галузеві, персональні) та краєзнавчі енциклопедичні видання як джерело інформації національної ваги: роль і значення для інтелектуального й духовного розвитку країни;
 • типи українських регіональних енциклопедій: спрямування, особливості представлення форми і змісту тощо;
 • засади, принципи й методи створення регіональних енциклопедій;
 • світова енциклопедистика в регіональному розрізі;
 • електронні регіольані енциклопедії та словники.
 • мова і стиль енциклопедичних видань.

Для участі в конференції просимо надіслати заявку (форму додаємо) до 1 травня 2017 року на поштову або електронну адресу Оргкомітету, зазначивши в темі листа «Конференція». Матеріали конференції буде опубліковано окремим виданням.

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Адреса Оргкомітету:

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України,
вул. Терещенківська, 3, к. 47, м. Київ, Україна, 01601;
тел./факс: (044) 234-40-48, 234-31-32, 234-19-34 (Железняк Микола Григорович; Іщенко Олександр Сергійович); e-mail: esu@esu.com.uа

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали подавати українською, російською або англійською мовами обсягом до 20 000 знаків у форматі MS Word (.doc) з використанням шрифту Times New Roman 12-го розміру.

Матеріали мають містити:

 • індекс “УДК”
 • прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, учене звання та назва організації, яку він представляє
 • назву дослідження
 • коротку анотацію й ключові слова українською та англійською мовами
 • основний текст дослідження
 • список літератури (у порядку посилань у тексті)

Посилання на наукові джерела подавати в прямих квадратових дужках із зазначенням порядкового номера джерела і через двокрапку – сторінки, наприклад: [5:23–25].

Зразком оформлення матеріалів можуть слугувати статті зі збірників попередніх конференцій – режим доступу: http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/dopovidi.php

Завантажити заявку

2001-2017 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України