ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАНЬ

Азбуковник = Alphabetarion: Енциклопедія української літератури: У 2-х т. / Укл. Б. Романенчук. — Філядельфія; К., 1969—1974.

Археологічне музейництво: Енциклопедичний довідник / Укл. Д.В. Кепін. — К.: Ун-т «Україна», 2010. — 268 с.

Архівна україніка в Канаді: Довідник / Укл.: І. Матяш, В. Романовський, М. Ковтун та ін. — К., 2010. — 882 с.

Астрономічний енциклопедичний словник / За ред. І.А. Климишина, А.О. Корсунь. — Львів: ЛНУ; ГАО НАНУ, 2003. — 547 с.

Банковская энциклопедия / Сост. С.И. Лукаш, Л.А. Малютина. — Днепропетровск: Каисса Плюс, 1994. — 246 с.

Будівництво. Видатні інженери України: Біографічно-енциклопедичний збірник / Гол. ред. Г.К. Злобін. — К.: Укрархбудінформ, 2001. — 831 с.

Валківська енциклопедія / Укл. І. М. Лисенко. — К.: Рада, 2000. — 400 с.

ВЕК: Веб-енциклопедія Києва. — 1999—2016.

Велика сучасна енциклопедія: В 10-ти т. — Т. 1 / Укл. А.С. Івченко. — Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2012.— 352 с.

Велика українська енциклопедія / ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

Великий енциклопедичний юридичний словник: А—Я / За ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2007. — 992 с.

Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. І.Ф. Курас. — К.: Головне видавництво УРЕ, 1987. — 632 с.

Великі українці: Енциклопедія / Укл. А.А. Клімов. — Харків: Ранок, 2008. — 125 с.

Величайшие исторические события мира: Энциклопедический справочник / Укл. В.Л. Карнацевич. — Харьков: Фолио, 2007. — 623 с.

Видатні фінансисти та сучасна практика: Енциклопедичний довідник / За ред. В.В. Фещенка. — К.: Українське агентство фінансового розвитку, 2011. — 392 с.

Визначні пам’ятки Києва: Енциклопедичний довідник / Укл. Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов. — К.: Фенікс, 2005. — 494 с.

Визначні працівники архітектурно-будівельного комплексу Житомирщини (ХVІІІ—ХХІ століття): Енциклопедичне видання / Укл. В.Л. Ксюковський, Г.П. Мокрицький, К.М. Толстанов. — Житомир: Волинь; Рута, 2008. — 111 с.

Виконавське музиканство: Енциклопедичний довідник / Укл. М.А. Давидов. –– Луцьк: Волинська обласна друкарня; К.: Національна музична академія України ім. П. Чайковського, 2010. –– 399 с.

Випускники Одеського (Новоросійського) університету: Енциклопедичний словник. — Вип. 1 / Відп. ред. В.А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2005. — 246 с.

Вогнища української культури: Енциклопедичний словник / Укл. І.М. Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 198 с.

Водоснабжение и водоотведение: Энциклопедия / Отв. ред. А.Е. Попов. — К.: Логос, 2002. — 488 с.

Володимир-Волинська енциклопедія. 1025-річчю Володимира-Волинського присвячується / Укл. М. Веремчук. — Луцьк: ЛНТУ, 2014. — 267 с.

Всеукраїнська велика енциклопедія рослин: онлайн-енциклопедія. — 2009—2016.

Всеукраїнська велика енциклопедія тварин: онлайн-енциклопедія. — 2010—2016.

Втрачені шедеври України: Eнциклопедичний словник / Укл. І.М. Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 222 с.

Галицька концертмейстерська школа: енциклопедичний довідник / Укл. Т. Молчанова. — Львів, Сполом, 2014. — 174 с.

Географічна енциклопедія України: У 3-х т. / Відп. ред. О.М. Маринич. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1989—1993.

Геодезичний енциклопедичний словник / За ред. В. Літинського. — Львів: Євросвіт, 2001. — 668 с.

Гірничий енциклопедичний словник: У 3-х т. / Гол. ред. В.С. Білецький. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—2004.

Держава: Ілюстрована енциклопедія України / Укл. Ю.І. Шаповал. — К.: Балтія-Друк, 2008. — 160 с.

Державні нагороди та нагороджені в Україні: Енциклопедичне видання / Укл. О.М. Войналович. — К.: Новий час, 2014. — 351 с.

Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання. — Т. 1—5 / Укл. В.В. Болгов, І.В. Болгов. — К.: Ін-т біографічних досліджень; Наукове товариство геральдики та вексилології, 2006—2013.

Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довідник / Редкол. В.П. Буркат, Є.І. Головаха, М.Г. Железняк, І.М. Дзюба та ін. — К.: Ін-т енциклопедичних досліджень, 1997. — 87 с.

Дитяча енциклопедія: для середнього і старшого віку: У 10-ти т. — К.: Радянська школа, 1961—1966.

Діячі історії, науки і культури Закарпаття: Малий енциклопедичний словник / Укл. Г.В. Павленко. — Ужгород: Патент, 1997. — 102 с.

Донетчина = Donetsk region: Энциклопедия в 2-х т. / Глав. ред. А. Бразовская. — Луганск: Бизнес-компаньон; К.: Новий друк, 2013. — 823 с.

Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник / Укл. Г.Г. Мезенцева. — Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 205 с.

Драбівщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2004. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 316 с.

Дрогобиччина: свідки епох: Ілюстрована енциклопедична книга-альбом: У 2-х кн. / Укл. Р.І. Пастух. — Дрогобич: Коло, 2012.

Еврейская Военная Энциклопедия / Сост. И.М. Левитас. — К.: Еврейский совет Украины, 2007. — 704 с.

Екологічна енциклопедія: У 3-х т. / Гол. ред. А.В. Толстоухов. — К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2006—2008.

Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Відп. ред. С.В. Мочерний. — К.: Академія, 2000—2002.

Енциклопедичний словник з державного управління / За ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2010. — 819 с.

Енциклопедичний словник Лемківщини / Укл. І. Красовський, І. Челак. — Львів: Астролябія, 2013. — 751 с.

Енциклопедичний словник символів культури України / За ред. В.П. Кочура. — Корсунь-Шевченківський, 2013. — 559 с.

Енциклопедичний словник Теребовлянщини / Укл. В. Маланюк, М. Ковальчук, Г. Кушнерик та ін. — Тернопіль: Терно-граф, 2014. — 416 с.

Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Укл. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. — К.: Слово, 2006. — 372 с.

Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів / За ред. В.П. Черниха. — Вінниця: Нова книга, 2014. — 823 с.

Енциклопедія аграрних фінансів / За ред. Ю.О. Лупенка. — К.: Інститут аграрної економіки, 2014. — 632 с.

Енциклопедія архітектурної спадщини України: Тематичний словник багатотомного видання / Укл. В. Тимофієнко. — К., 1995. — 366 с.

Енциклопедія банківської справи України / Гол. ред. В.С. Стельмах. — К.: Молодь, 2001. — 680 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. — 703 с.

Енциклопедія видавничої справи / Укл. В.П. Ткаченко, I.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок. — Xарків: Прапор, 2008. — 319 с.

Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / Укл. А.В. Яцик, В.Я. Шевчук. — К.: Генеза, 2006. — 1000 с.

Енциклопедія дитячої творчості. Юні таланти України / Укл. В.В. Болгов. — К.: Національні рейтинги України, 2013. — 367 с.

Енциклопедія економічної освіти України / Укл. В.В. Болгов. — К.: Ін-т біографічних досліджень, 2013. — 166 с.

Енциклопедія електронних мас-медіа: У 2-х т. / Укл. І.Г. Мащенко. — Запоріжжя: Дике поле, 2006.

Енциклопедія життя і творчості Івана Франка: онлайн-енциклопедія / Укл. М. Жарких. — 2010—2015.

Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки: онлайн-енциклопедія / Укл. М. Жарких. — 2006—2015.

Енциклопедія життя і творчості Михайла Грушевського: онлайн-енциклопедія / Укл. М. Жарких. — 2011—2016.

Енциклопедія життя і творчості Тараса Шевченка: онлайн-енциклопедія / Укл. М. Жарких. — 2009—2016.

Енциклопедія Закарпаття. Визначні особи ХХ століття / Гол. ред. В.В. Бедь. — Ужгород: Ґражда, 2007. — 385 с.

Енциклопедія інвестицій / За ред. Р.С. Дяківа. — К.: МЕФ, 2008. — 508 с.

Енциклопедія історії України: У 10-ти т. / Гол. ред. В.А. Смолій. — К.: Наукова думка, 2003—2013.

Енциклопедія Ічнянщини: 10 тисяч статей, довідок, документів, ілюстрацій: Довідник. / Укл. В. Шевченко. — К.: Гнозіс, 2014. — 926 с.

Енциклопедія Київського національного університету ім. Т. Шевченка: онлайн-енциклопедія. — 2014—2016.

Енциклопедія кібернетики: У 2-х т. / Відп. ред. В.М. Глушков. — К.: Головна редакція УРЕ, 1973. Энциклопедия кибернетики: В 2-х т. / Отв. ред. В.М. Глушков. — К.: Головна редакція УРЕ, 1974.

Енциклопедія Коломийщини: У 14-ти т. / За ред. М. Васильчука, М. Савчука. — Коломия: Вік, 1996—2007.

Енциклопедія корпоративного управління: У 3-х т. / Наук. ред. І.К. Бондар. — К.: Корпорація, 2006.

Енциклопедія Криворіжжя: У 2-х т. 250-річчю з дня заснування Кривого Рогу присвячується / Укл. В. Бухтіяров, В. Балакін, О. Степаненко та ін. — Кривий Ріг: ЯВВА, 2005.

Енциклопедія Львова: У 4-х т. / За ред. А. Козицького та І. Підкови. — Львів: Літопис, 2007—2012.

Енциклопедія мембран: У 2-х т. / Укл. М.Т. Брик. — К.: Києво-Могилянська академія, 2005.

Енциклопедія мистецтва Полтавщини: У 2-х т. / Укл. В.М. Ханко. — Полтава: АСМІ, 2014.

Енциклопедія міжнародного права: У 3-х т. — Т. 1 / Гол. ред.: Ю.С. Шемшученко і В.Н. Денисов. — К.: Академперіодика, 2014. — 920 с.

Енциклопедія нашого українознавства / Укл. О. Кривенко, В. Павлів. — Львів: Слово і комерція, 1997. — 105 с.; Енциклопедія нашого українознавства / Укл. О. Кривенко, В. Павлів. — 2-ге вид. — К.: Дух і літера, 2003. — 140 с.; Енциклопедія нашого українознавства / Укл. О. Кривенко, В. Павлів. — 3-тє вид. — Харків: Фоліо, 2012. — 139 с.

Енциклопедія некрополезнавства / Укл. В.О. Жадько. — К.: Преса України, 2013. — 708 с.

Енциклопедія освіти / Гол. ред. В.Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1036 с.

Енциклопедія пам’яток: онлайн-енциклопедія.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Е. Вінквіста, В.Е. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун. — К.: Основи, 2003. — 503 с.

Енциклопедія професійно-технічної освіти України / Укл. В.В. Болгов. — К.: Ін-т біографічних досліджень, 2012. — 625 с.

Енциклопедія Сумщини. — Вип. 3: Діячі науки / За ред. В.Б. Звагельського. — Суми: Мрія–1, 1999. — 104 с.

Енциклопедія Сучасної України: В 30-ти т. / Редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів, М.Г. Железняк, В.М. Баранецький та ін. — Т. 1—15. — К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2001—2014.

Енциклопедія Сучасної України: онлайн-енциклопедія / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. — 2014—2016.

Енциклопедія термометрії / Укл. Я.Т. Луцик, Л.К. Буняк, Ю.К. Рудавський, Б.І. Стадник. — Львів: Львівська політехніка, 2003. — 428 с.

Енциклопедія Трипільської цивілізації: У 2-х т. / Гол. ред. Л.М. Новохатько. — К.: Укрполіграфмедіа, 2004.

Енциклопедія українознавства. Словникова частина: В 11-ти т. / Гол. ред. В. Кубійович, А. Жуковський. — Париж; Нью-Йорк, 1954—1995.

Енциклопедія українознавства: У 3-х т. / Гол. ред. В. Кубійович. — Мюнхен; Нью-Йорк, 1949—1952.

Енциклопедія української діяспори: У 7-ми т. / Ред. В. Маркусь. — Т. 4. — К.; Нью-Йорк; Чікаґо; Мельборн, 1995. — 248 с.; Енциклопедія української діяспори: У 7-ми т. / Ред. В. Маркусь. — Т. 1. — Ч. 1–2. — Нью-Йорк; Чікаґо, 2009—2012.

Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія / Укл. Р.Т. Шмагало. — Львів: ЛНАМ, 2013. — 518 с.

Енциклопедія цивільного права України / Відп. ред. Я.М. Шевченко. — К.: Ін Юре, 2009. — 947 с.

Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2-х т. / Гол. ред. І.О. Вакарчук. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011—2014.

Етнічність: Енциклопедичний довідник / Укл. В.Б. Євтух. — К.: Фенікс, 2012. — 395 с.

Євангельська енциклопедія / Укл. протоієрей о. Станіслав Галайко. — Нововолинськ, 2007. — 272 с.

Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник / Укл. Л.Г. Андрієнко; гол. ред. М.А. Орлик. — К.: Фенікс, 2001. — 560 с.

Запорізька область: Ілюстрована енциклопедія в 2-х кн. / Гол. ред. Є. Червоненко. — Запоріжжя: Дике Поле, 2004—2006.

Зарубіжні письменники: Енциклопедичний довідник у 2-х т. / За ред. Н. Михальської, Б. Щавурського. ? Тернопіль: Навчальна книга ? Богдан, 2005—2006.

Звенигородка: Мала енциклопедія / Укл. Ф. Білецький. — Звенигородка, 2004. — 203 с.

Звід пам’яток історії та культури України: Енциклопедичне видання: У 28-ми кн. / Гол. ред. В. Смолій. — Кн. 1: Київ — Ч. 1—3. — К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1999—2011; Кн. 2.: Чернігівська область. — Ч. 1. — К., 2015.

Зелений Клин (Український Далекий Схід): Енциклопедичний довідник / Укл. В. Чорномаз. — Владивосток, Вид-во Далекосхідного федерального ун-ту, 2011. — 286 с.

Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: енциклопедичний довідник / Укл. В.Т. Александров, М.В. Гладій, Є.М. Лавров, І.М. Рішняк. — К.: АртЕк, 2000. — 544 с.

Знайомтесь: нововоронцовці. Енциклопедичний довідник / Укл. М. Гурепко. — Херсон: Наддніпрянська правда, 2007. — 247 с.

Золоті зірки Миколаївщини: Енциклопедичне видання / Відп. ред. М.О. Багмет. — Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2005. — 476 с.

Золоті імена на ниві освіти: Енциклопедичний довідник / Укл. Г.Ф. Крикун. — Очаків, 2003. — 216 с.

Золотоніщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2003. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 336 с.

Ихтиопатологическая энциклопедия / Сост. О.Н. Давыдов, Н.М. Исаева, Л.Я. Куровская. — К.: Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена НАН Украины, 2000. — 164 с.

Івано-Франківськ: Енциклопедичний словник: 350-річчю міста Івано-Франківська присвячується / Укл. Г. Карась, Р. Діда, М. Головатий, Б. Гаврилів. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. — 496 с.

Імена України, 2007: Біографічний енциклопедичний словник / Гол. ред. Ю. Храмов. — К.: Фенікс, 2007. — 624 с.

Імена України в Космосі. Науково-енциклопедичне видання / За ред. І.Б. Вавилової, В.П. Плачинди. — Львів: НАУТІЛІУС; К.: Академперіодика, 2003. — 730 с.

Інструменти та установи фінансового ринку: Енциклопедичний довідник / Укл. В.В. Фещенко та ін. — К.: Українське агентство фінансового розвитку, 2007. — 498 с.

Історична енциклопедія Криворіжжя: У 2-х т. / Відп. ред. С.В. Балабанов. — Кривий Ріг: СТПРЕС, 2007—2009.

Історія міст і сіл Української РСР: У 26 т. Київська область / Гол. ред. П.Т. Тронько. — К.: Головна редакція УРЕ, 1968—1973.

Історія політичної думки: навчально-енциклопедичний словник-довідник / За ред. Н.М. Хоми. — Львів: Новий світ-2000, 2014. — 765 с.

Їм крила дала Пирятинщина: Енциклопедичний довідник / Укл. Г. Бажан. — Пирятин, 2000. — 115 с.

Кам’янщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Ваш дім, 2005. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 312 с.

Канівщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2011. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001».

Керівники обласних організацій, закладів та установ / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси, 2005. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 508 с.

Києво-Могилянська академія в іменах: ХVІІ—ХVІІІ ст.: Енциклопедичне видання / За ред. В.С. Брюховецького — К.: Києво-Могилянська академія, 2001. — 736 с.

Київ. Історико-біографічний енциклопедичний довідник / Відп. ред. О.Ю. Храмов. — К.: Фенікс, 2007. — 1087 с.

Київ: Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. — К.: Головна редакція УРЕ, 1981; Киев: Энциклопедический справочник / Под ред. А.В. Кудрицкого — К.: Главная редакция УСЭ, 1982; Киев: энциклопедический справочник / Под ред. А.В. Кудрицкого. — 2-е изд. — К.: Главная редакция УСЭ, 1985; Киев: энциклопедический справочник / Под ред. А.В. Кудрицкого — 3-е изд. — К.: Главная редакция УСЭ, 1986.

Колгоспна виробнича енциклопедія: У 2-х т. / Гол. ред. В.В. Мацкевич. — К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1950—1956.

Короткий енциклопедичний словник з культури / Укл. М.М. Корінний, В.Ф. Шевченко. — К.: Україна, 2012. — 384 с.

Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів / За ред. І.Г. Тараненко. — К.: ІСДО, 1995. — 67 с.

Корсунщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2003. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 400 с.

Країни світу: Енциклопедичний довідник / Укл. І.І. Дахно, С.М. Тимофієв. — К.: МАПА, 2007. — 606 с.

Країни світу: Енциклопедичний довідник / Укл. Н.О. Чумаслова. — Харків: Школа, 2008. — 383 с.

Край Прибузький: Енциклопедія Гайворонського району / Укл. О.А. Павличук. — Вінниця: Балюк І.Б., 2008. — 285 с.

Кращі люди України: Енциклопедія. — Вип. 1 / Гол. ред. А.В. Бруй. — К.: Кращі люди України, 2009. — 219 с.

Крымскотатарская энциклопедия: В 2 т. / Сост. Р. Музафаров. — Симферополь: Ватан. — 1993—1995.

Культура: Ілюстрована енциклопедія України / Укл. М.В. Попович. — К.: Балтія-Друк, 2010. — 182 с.

Лауреати Нобелівської премії 1901––2001: Енциклопедичний довідник / Укл. С.О. Довгий та ін. — К.: ДІА, 2001. — 768 с.; Лауреаты Нобелевской премии 1901—2001: Энциклопедический справочник / Сост. С.А. Довгий и др. — К.: ДИА, 2001. — 763 с.

Лисянщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2002. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 352 с.

Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А.М. Гродзінський. — К.: Головна редакція УРЕ, 1989. — 544 с.

Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини / Укл. Р. Дуб. — Чернівці, 1991. — 90 с.; Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини / Укл. Р. Дуб. — 2-ге вид. — Чернівці, 1998. — 90 с.

Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Укл. Ю.І. Ковалів — К.: Академія, 2007.

Літературознавча Полтавщина: Довідник / Укл. М.І. Степаненко. — Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2015. — 668 с.

Людина: Енциклопедія / Укл. С.С. Сергєєва. — К.: Перо, 2008. — 120 с.

Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Енциклопедично-довідкове видання / Укл. Г.В. Щокін. — К.: МАУП, 2002. — 576 с.

Мала гірнича енциклопедія: У 3-х т. / За ред. В.С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004––2013.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / Відп. ред. Ю.І. Римаренко. — К.: Довіра; Генеза, 1996. — 942 с.

Мала енциклопедія міжнародного права / За ред. Ю.Л. Бошицького, О.В. Потєхіна. — К.: Вид-во Європейського університету, 2012. — 368 с.

Мала енциклопедія теорії держави і права / За ред. Ю.Л. Бошицького. — К.: Європейський університет, 2010. — 368 с.

Мала енциклопедія українського народознавства / За ред. С. Павлюка. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 832 с.

Мала літературна енциклопедія / Укл. П. Богацький. — Сідней, 2002. — 244 с.; Мала літературна енциклопедія / Укл. П. Богацький; ред. О. Баган. — Дрогобич: Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка, 2013. — 260 с.

Мала українська музична енциклопедія / Укл. О. Залеський. — Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1971. — 125 с.

Мала філологічна енциклопедія / Укл. О.I. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. — К.: Довіра, 2007. — 476 с.

Малая энциклопедия Киевской старины / Сост. А. Макаров. — К.: Довіра, 2002. — 558 с.; Малая энциклопедия Киевской старины / Сост. А. Макаров. — 2-е изд. — К.: Довіра, 2005. — 558 с.

Малий енциклопедичний словник Корсунщини: У 2-х т. / Відп. ред. П.Я. Степенькіна. — Корсунь-Шевченківський, 2003—2004.

Маньківщина. / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2004. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 385 с.

Медична енциклопедія / Укл. П.І. Червяк. ? К.: Просвіта, 2001. ? 1022 с.

Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник / Укл. В.А. Смолій, Ю.А. Пінчук, О.В. Ясь. — К.: Вища школа, 2005. — 543 с.

Миколаївщина: історія, факти, люди: Короткий енциклопедичний словник-довідник / Укл. М.О. Березницький. — Одеса: Прес-кур’єр, 2012. — 307 с.

Мистецтво України: Енциклопедія у 5-ти т. — Т. 1 / Гол. ред. А.В. Кудрицький. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1995. — 400 с.

Мистецтво: терміни та поняття: Енциклопедичне видання: У 2-х т. / Укл. С.Д. Безклубенко. — К.: Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008—2010.

Митна енциклопедія: У 2-х т. / Гол. ред. І.Г. Бережнюк. — Хмельницький: Державний НДІ митної справи, 2013.

Митці Буковини: енциклопедичний довідник / Укл. Т. Дугаєва, І. Міщенко. — Чернівці, 1998. — 128 с.

Митці Рівненщини: Енциклопедичний довідник / Укл. Б.Й. Столярчук. ? Рівне: Ліста, 1997. ? 365 с.

Митці України: Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1992. — 848 с.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Енциклопедія / Гол. ред. Ю.І. Римаренко. — К.: Довіра, 1998. — 912 с.

Місто Золотоноша / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2003. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 207 с.

Місто і люди. Єлисаветград — Кіровоград, 1754—2004: Ілюстрована енциклопедія / Укл. Г.М. Урсол та ін. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2004. — 300 с.

Місто Канів / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2011. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 366 с.

Місто Черкаси / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2005. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 558 с.

Млинівщина у дзеркалі особистостей: історико-краєзнавча енциклопедія. — Т. 1: Незабутні / Укл. Є. Цимбалюк. — Рівне: Овід, 2008. — 187 с.

Мови світу: Енциклопедичний довідник / Укл. Ю.М. Левицький. — Львів: Місіонер, 1998. —200 с.

Монархическое движение в Киеве и на территории Киевской губернии (1904—1919): Историческая энциклопедия / Сост. Т.В. Кальченко. — К.: Интерконтинеталь-Украина, 2014. — 974 с.

Монастирщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2005. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 544 с.; Монастирщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — 2-ге вид. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2007. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 559 с.

Монастыри Украинской Православной Церкви: Волынь, Подолия, Галиция, Буковина, Закарпатье: Энциклопедический справочник / Сост. В.А. Дятлов. — К.: Киевская Митрополия УПЦ, 2007. — 185 с.

Морская энциклопедия Одессы / Глав. ред. К. Ильницкий. — Одесса: Порты Украины, 2012. — 703 с.

Надтверді абразивні матеріали в механообробні: Енциклопедичний довідник / За заг. ред. М.В. Новікова. — К.: Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, 2013. — 455 с.

Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. — Т. 1—2 / Відп. ред. О. Купчинський. — Львів, 2012—2014.

Націоналізм як суспільний феномен: Енциклопедичний словник / Укл. Ю.Л. Титаренко, В.П. Філонов, О.І. Коваленко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с.

Національна металургійна академія України в іменах: Енциклопедичний довідник / Гол. ред. О.Г. Величко. — Дніпропетровськ: Арт-прес, 2008. — 319 с.

Неорганическое материаловедение: Энциклопедическое издание в 2 т. / Под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода. –– К.: Наукова думка, 2007—2008.

Николаевцы. 1789—1999: Энциклопедический словарь (2000 персоналий, 1500 портретов и иллюстраций) / Глав. ред. В.А. Карнаух. — Николаев, 1999. — 374 с.

Новітня історія України «Нові імена. Львівщина та львів’яни»: історико-біографічний енциклопедичний довідник — Вип. 1 / Укл. Л.С. Василенко, М.В. Войтович, В.М. Гринів та ін. — Львів: Віка, 2004. — 523 с.

Образотворче мистецтво: Енциклопедичний ілюстрований словник-довідник / Укл. А. Пасічний. — К.: Факт, 2007. — 680 с.

Овідіопольський район: Енциклопедичний довідник / Укл. С.С. Аргатюк, В.В. Левчук, І.Т. Русев, І.В. Сапожников. — Одеса: ВМВ, 2011. — 716 с.

Одеські історики: енциклопедичне видання. — Т. 1: Початок XIX — середина XX ст. / Відп. ред. В.А. Савченко. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — 478 с.

Оперная энциклопедия (четыре века мировой оперы: 1600—2000) / Сост. Н.С. Житарь. — Хмельницк: Эврика, 2001. — 398 с.

Острозька академія XVI—XVII століття: Енциклопедія / Гол. ред. І. Пасічник. — Острог: Острозька академія, 2011. — 512 с.

Паразитологія та патологія риб: Енциклопедичний словник-довідник / Укл. А.В. Гаєвська. — К.: Наукова думка, 2004. — 360 с.

Повна енциклопедія етикету. — К.: Глорія, 2014. — 224 с.

Політична енциклопедія / Гол. ред. Ю. Левенець. — К.: Парламентське видавництво, 2012. — 808 с.

Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. — К.: Генеза, 1997. — 864 с.; Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. — 2-ге вид. — К.: Генеза, 2004. — 735 с.

Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. — К.: Генеза, 1997. — 400 с.; Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. — 2-ге вид. — К.: Генеза, 2004. — 736 с.

Полтавіка. Полтавська енциклопедія: У 12-ти т. — Т. 12: Релігія і церква / Гол. ред. О.А. Білоусько. — Полтава: Полтавський літератор, 2009. — 756 с.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1992. — 1024 с.

Популярна енциклопедія Львова: історія, культура, людина, місто / Укл. О. Ольсич. — Львів: Ставропігіон, 2009. — 252 с.

Православная энциклопедия Харьковщины / Отв. ред. А. Каплин. — Харьков: Майдан, 2009. — 560 с.

Прилуччина: Енциклопедичний довідник / Укл. Д.О. Шкоропад, О.А. Савон; за ред. Г.Ф. Гайдая. ? Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. ? 555 с.

Психиатрический энциклопедический словарь / Сост. Й. Стоименов, М. Стоименова, П. Коева и др. — К.: МАУП, 2003. — 1195 с.

Психологічна енциклопедія: А—Я / Укл. О.М. Степанов. — К.: Академвидав, 2006. — 422 с.

Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник / Ред. Ю.Л. Мазор. — К.: Вища школа, 1999. — 838 с.

Радянська енциклопедія історії України: У 4-х т. / Відп. ред. А.Д. Скаба. ? К.: Головна редакція УРЕ, 1969—1972.

Ружинщина в іменах: Мала енциклопедія / Укл. Г.Л. Махорін. — Житомир: Рута, 2011. — 161 с.

Рух опору в Україні 1960—1990: Енциклопедичний довідник / Гол. ред. О. Зінкевич. — К.: Смолоскип, 2010. — 804 с.

Севастополь: Энциклопедический справочник / Сост. М.П. Апошанская. — Севастополь, 2000. — 683 с.

Сімейна медицина: Енциклопедія у 5-ти т. / За ред. В.Г. Передрія і Є.Х. Заремби. — К.: Здоров’я, 2005—2012.

Славетні міста України: Ілюстрована енциклопедія / Укл. Я.О. Батій. — Харків: Торсінг плюс, 2011. — 254 с.

Сопротивление материалов = Опір матеріалів: рус.-укр. учебная энциклопедия / Под. общ. ред. Д.С. Кивы. — Харьков: ХАИ, 2013. — 775 с.

Соціальна педагогіка: Мала енциклопедія / За ред. Д.І. Звєрєвої. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 335 с.

Соціологічна енциклопедія / Укл. В.Г. Городяненко. ? К.: Академвидав, 2008. ? 456 с.

Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / За ред. В.І. Воловича. ? К.: Український центр духовної культури, 1998. ? 736 с.

Співаки України. Енциклопедичне видання / Укл. І.М. Лисенко. — К.: Знання, 2012. — 639 с.

Сто термінів і понять соціально-трудової сфери: Енциклопедичний словник / Заг. ред. С.В. Мельник. — Луганськ, 2005. — 224 с.

Сумщина в іменах: Альбом ілюстрацій до енциклопедичного довідника / Укл. В.Ю. Панасюк, В.С. Соколов, В.К. Шейко та ін. — Суми: АС-Медіа, 2003. — 184 с.

Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник / Гол. ред. В.Б. Звагельський. ? Суми: АС-Медіа, 2003. — 624 с.

Сучасна правова енциклопедія: А—Я / За ред. О.В. Зайчука. — К.: Юрінком Інтер, 2009; Сучасна правова енциклопедія: А—Я / За ред. О.В. Зайчука. — 2-ге вид. — К.: Юрінком Інтер, 2013.

Тарас Шевченко і Крим: Енциклопедичний довідник / Укл. Г.А. Рудницький. — Сімферополь: Таврія, 2001. — 288 с.

Творческая деятельность греков Приазовья. Конец ХІХ—ХХ век: энциклопедический справочник / Сост. И.А. Папуш. — Мариуполь: Газета «Приазовский рабочий», 2000. — 159 с.

Театри Дніпропетровщини: Енциклопедія / Укл. Г. Гронська, В. Макогонова, А. Тулянцев та ін. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2003. — 717 с.

Тернопільський енциклопедичний словник: У 4-х т. / Гол. ред. Г. Яворський. — Тернопіль: Збруч, 2004—2010.

Тернопільщина. Історія міст і сіл: У 3-х т. / Редкол.: О. Сиротюк, В. Хомінець та ін. — Тернопіль: Терно-граф, 2014.

Украинская православная энциклопедия: В 3-х ч. / Сост. Л.С. Кукушкин. — Харьков: Фолио, 2013. — 893 с.

Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ: В 2-х т. / Под ред. Ф.К. Волкова. — С.-Петербургъ: тип. т-ва «Обществ. Польза», 1914—1916.

Україна в міжнародних відносинах: Енциклопедичний словник-довідник. — Вип. 1—4 / Відп. ред. М.М. Варварцев. — К.: Ін-т історії України НАНУ, 2009—2013.

Україна під булавою Богдана Хмельницького: Енциклопедія в 3-х т. / Укл. C.С. Коваленко. — К.: Стікс-Ко, 2007—2009.

Україна у світі: Енциклопедичний довідник / Укл. М.М. Сухомозький, Н.П. Аврамчук. — К.: МАУП, 2006. — 872 с.

Україна: Енциклопедичний словник: історія, культура, освіта, політика, економіка, фінанси, право / Укл. О.М. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2008. — 768 с.

Україна: Повна енциклопедія / Укл. В.М. Скляренко, Т.В. Іовлева, В.В. Мирошнікова, М.О. Панкова. — Харків: Фоліо, 2006. — 462 с.

Українська архівна енциклопедія / Гол. ред. І.Б. Матяш. — К.: Держкомархів України, 2008. — 880 с.

Українська бібліотечна енциклопедія: онлайн-енциклопедія. – 2015.

Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Гол. ред. Л. В. Губерський. — К.: Знання України, 2004; Українська дипломатична енциклопедія: У 5-ти т. / Гол. ред. Д.В. Табачник. — Харків: Фоліо, 2013.

Українська екологічна енциклопедія / За ред. Р. Дяківа. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2003. — 807 с.; Українська екологічна енциклопедія / За ред. Р. Дяківа. — 2-е вид. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2006. — 807 с.

Українська енциклопедія джазу / Укл. В. С. Симоненко. ? К.: Центрмузінформ, 2004. ? 231 с.

Українська енциклопедія лісівництва: У 2-х т. / За ред. С.А. Генсірука. — Львів: НАНУ, НТ ім. Шевченка, 1999—2007.

Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника. Вип. 1—20 / За ред. М. М. Романюка. — Львів, — 1994—2013.

Українська загальна енцикльопедія: У 3-х т. / Гол. ред. І. Раковський. — Львів: Рідна школа, 1930—1933.

Українська літературна енциклопедія: У 5-ти т. — Т. 1—3 / Відп. ред. І.О. Дзеверін. — К.: Головна редакція УРЕ ім. М.П. Бажана, 1988—1995.

Українська мала енциклопедія: У 8-ми т. / Укл. Є. Онацький. — Буенос-Айрес, 1957—1967.

Українська міфологія: Енциклопедія / Укл. В. Войтович. — К. Либідь, 2002. — 664 с.; Українська міфологія: Енциклопедія / Укл. В. Войтович. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2005. — 664 с.

Українська міфологія. Енциклопедія народних вірувань / Укл. В.М. Войтович. — К.: ФОП Стебеляк, 2014. — 688 с.

Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Заблюк та ін. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2000; Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Заблюк та ін. — 2-ге вид. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004; Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Заблюк та ін. — 3-тє вид. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2007.

Українська музична енциклопедія: У 6-ти т. — Т. 1—3 / Гол. ред. Г. Скрипник. — К.: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, 2006—2011.

Українська народна енциклопедія / Укл. Р. Федорів. — Львів: Червона калина, 1996. — 649 с.

Українська Радянська Енциклопедія: У 17-ти т. / За ред. М.П. Бажана. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1959—1965; Українська Радянська Енциклопедія: У 12-ти т. / За ред. М. П. Бажана. — 2-ге вид. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1974—1985.

Українське козацтво. Мала енциклопедія / Відп. ред. С.Р. Лях. — К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. — 568 с.; Українське козацтво. Мала енциклопедія / Відп. ред. С.Р. Лях. — 2-ге вид. — К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. — 670 с.

Український біографічний кінодовідник / Укл. Н.М. Капельгородська, Є.С. Глущенко, О.Р. Синько. — К.: АВДІ, 2001. — 735 с.

Український енциклопедичний кінословник. — Т. 1: Основні терміни та поняття / Укл. С.Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський. — К.: КНУКіМ, 2006. — 500 с.

Український педагогічний енциклопедичний словник / Укл. С. Гончаренко. — Рівне: Волинські обереги, 2011. — 519 с.

Український радянський енциклопедичний словник: У 3-х т. ? К.: Головна редакція УРЕ, 1966?1968.

Українські кобзарі, бандуристи, лірники: Енциклопедичний довідник / Укл. Б.М. Жеплинський, Д.Б. Ковальчук. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2011. — 315 с.

Українські співаки X—XVIII століття: Енциклопедичний словник / Укл. І.М. Лисенко. — К.: Рута, 2015. — 142 с.

Українці в Сполученому Королівстві: онлайн-енциклопедія. — 2008—2016.

Улицы и площади Харькова: Энциклопедический справочник / Сост. Л.И. Мачулин. — Харьков: Мачулин Л. И., 2007. — 478 с.

Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. М. Попович. ? К.: Ірина, 1999. — 1551 с.

Фармацевтична енциклопедія / Гол. ред. В.П. Черних. — К.: МОРІОН, 2005. — 848 с.; Фармацевтична енциклопедія / Гол. ред. В.П. Черних. — Вид. 2-ге. — К.: МОРІОН, 2010. — 1631 с.

Фармацевтична енциклопедія: онлайн-енциклопедія. 2010—2016.

Физика твердого тела: Энциклопедический словарь: В 2-х т. / Глав. ред. В.Г. Барьяхтар. ? К.: Наук. думка, 1996?1998.

Філософський енциклопедичний словник: А—Я / Гол. ред. В.І. Шинкарук. ? К.: Абрис, 2002. ? 742 с.

Фінансова енциклопедія / За ред. О.П. Орлюк. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 470 с.

Хорольщина: Енциклопедичний довідник / Укл. А.В. Козлов, В.А. Козлов, Ю.О. Лисенко. — Полтава: Оріяна, 2007. — 105 с.

Художники України: Енциклопедичний довідник / Укл. М. Лабінський, М. Сидоренко. ? К.: Інтертехнологія, 2006. ? 640 с.

Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ — початок ХХ століття): Енциклопедичний словник / Гол. ред. Г. А. Скрипник. — К.: Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2006. — 248 с.

Це — Україна: Ілюстрована енциклопедія / Укл. О. Дубина, Ю. Джеджула, С. Кульчицький. — К., 1995. — 350 с.

Черкащина: Універсальна енциклопедія / Укл. В. Жадько. — К.: Експрес-Поліграф, 2010. — 1101 с.

Чернігівщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А. В. Кудрицького. ? К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1990. ? 1005 с.

Чигиринщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2003. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 304 с.

Чорнобаївщина / Укл. М.І. Бушин та ін. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2011. — Сер.: «Черкаський край в особах. 1941—2001». — 324 с.

Шевченківська енциклопедія: У 6-ти т. — Т. 1—4 / Гол. ред. М.Г. Жулинський. — К.: Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2012—2013.

Шевченківський словник: У 2-х т. / Відп. ред. Є. Кирилюк. — К.: Головна редакція УРЕ, 1976—1978.

Шевченківські лауреати 1962—2001: Енциклопедичний довідник / Укл. М.Г. Лабінський. — К.: Криниця, 2001; Шевченківські лауреати 1962—2007: Енциклопедичний довідник / М.Г. Лабінський. — 2-ге вид. — К.: Криниця, 2007; Шевченківські лауреати 1962—2012: Енциклопедичний довідник / М.Г. Лабінський. — 3-тє вид. — К.: Криниця, 2012.

Экологическая энциклопедия: В 5-ти т. / Сост. Э.В. Соботович, С.А. Довгий, О.Б. Лысенко. — К.: Логос, 2005—2012.

Энциклопедия Бердянска: Историко-краеведческий, общественно-политический справочник: В 2-х т. / Сост. В.И. Михайличенко. — Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013—2014.

Энциклопедия исполнительного музыкознания: к 100-летию НМА Украины им. П.И. Чайковского / Сост. Н.А. Давыдов. — Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2014. — 438 с.

Энциклопедия крымских древностей: Археологический словарь Крыма / Сост. Г.М. Буров. — К.: Стилос, 2006. — 528 с.

Энциклопедия лесника. Млекопитающие Горного Крыма / Сост. А.В. Паршинцев. — Симферополь: Бизнесинформ, 2014. — 158 с.

Энциклопедия олимпийского спорта: В 5-ти т. / Под ред. В.Н. Платонова. — К.: Олимпийская литература, 2002—2007.

Энциклопедия сапфира / Сост. Е.Р. Добровинская, Л.А. Литвинов, В.В. Пищик. — Харьков: Институт монокристаллов, 2004. — 508 с.

Энциклопедия современного олимпийского спорта / Глав. ред. В.Н. Платонов. — К.: Олимпийская литература, 1998. — 599 с.

Юридична енциклопедія: У 6-ти т. / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998—2004.

Encyclopedia of Ukraine: Vol 1—5 / Еdited by V. Kubijovyc. — Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1984—1993.

Internet Encyclopedia of Ukrain: online-encyclopedia. Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2001—2016.

2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України