М. Железняк, О. Іщенко
 
У дослідженні автори пропонують розуміння сутності регіональної енциклопедистики, висвітлюють значення регіональних енциклопедій для суспільства, функції, які вони в ньому здатні виконувати. Запропоновано загальну характеристику українських регіональних енциклопедій, порушено найважливіші питання, пов’язані з їх творенням.
 
Ключові слова: українська енциклопедистика, регіональні енциклопедії, національні енциклопедії, універсальні енциклопедії, регіони України.
 
M. Zhelezniak, O. Ishchenko
 
The research presents an understanding of the essence of regional encyclopedias publishing,its role and significance for society. The general characteristics of Ukrainian regional encyclopedias are given; issues on regional encyclopedias classification are raised; methodology for regional encyclopedias compilation are discussed.
 
Keywords: encyclopedia science in Ukraine, regional encyclopedias, national encyclopedias, universal encyclopedias, regions of Ukraine.
 
Железняк М., Іщенко О. Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 44–49. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України