В. Соколов
 
У досліджені схарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистки; проаналізовано проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у взаємозв’язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; висвітлено сучасний стан розвитку та підготовки бібліотечних енциклопедій в Україні.
 
Ключові слова: регіональна енциклопедія, бібліотечна енциклопедія, регіональна енциклопедистика, бібліотечна політика, «Бібліотечна енциклопедія Харківщини».
 
V. Sokolov
 
The study describes general issues in regional encyclopedia publishing. Some problems of making of the regional encyclopedias by library science were analyzed in connection with the development of a library policy in Ukrainian regions; the current state of development the encyclopedia publishing and making of the library encyclopedias in Ukraine is highlighted.
 
Keywords: regional encyclopedias, library encyclopedias, regional encyclopedia publishing, library policy, Library Encyclopedia of Kharkiv Region.
 
Соколов В. Створення регіональних енциклопедій з бібліотечної справи як важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 93–102. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України