О. Савченко, С. Очеретянко, В. Муха
 
У дослідженні акцентовано увагу на тому, що енциклопедичні видання, як національні, так і регіональні, відіграють велику роль у підвищенні рівня освіченості громадян, покращенні їхніх інтелектуальні здібностей, прищеплюванні патріотичних почуттів і гордості за свою країну. На цій підставі автори висловлюють ідею того, щоб розвиток енциклопедичної справи в державі належав до стратегічних напрямків у здійсненні державної гуманітарної політики».
 
Ключові слова: енциклопедія, регіональна енциклопедія, гуманітарна політика України, розвиток суспільства.
 
O. Savchenko, S. Ocheretianko, V. Mukha
 
TThe study focuses on the fact that encyclopedic publications, both national and regional, play an important role in raising the level of education of citizens, improving their intellectual abilities, inculcating patriotic feelings and pride in their country. On this basis, the authors express the idea that the development of encyclopedic affairs in the state should be a strategic direction in the implementation of the state humanitarian policy.
 
Keywords: encyclopedia, regional encyclopedia, humanitarian policy of Ukraine, development of society.
 
Савченко О., Очеретянко С., Муха В. Регіональні й національні енциклопедії в контексті гуманітарної політики держави // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 77–85. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України