Л. Саєнко
 
У дослідженні представлено проект створення біобібліографічного довідника «Краєзнавці Одещини». Проаналізовано внесок сучасних краєзнавців Одещини у розбудову та історичне життя краю.
 
Ключові слова: довідник, біобібліографія, краєзнавство, край, Одещина.
 
L. Saienko
 
The study presents the project of creation of a bibliographic guide «Regional studies of the Odessa region». The contribution of contemporary regional ethnologists of the Odessa region to the development and historical life of the region is analyzed.
 
Keywords: reference book, bibliography, regional studies, region, Odessa region.
 
Саєнко Л. Біобібліографічний довідник «Краєзнавці Одещини»: до питання створення // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 86–92. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України