T. Нагайко
 
У дослідженні розглянуто перспективи створення електронного енциклопедичного ресурсу «Краєзнавча енциклопедія Переяславщини». Запропоновано авторське теоретико-методологічне бачення його структурної організації та наповнення.
 
Ключові слова: Переяславщина, краєзнавство, енциклопедія, електронний ресурс.
 
T. Nahaiko
 
The study considers the prospects of creating a digital web-based encyclopedic resource named Encyclopedia of Pereiaslav Region. The author’s theoretical and methodological vision of the encyclopedia structural organization and content is proposed.
 
Keywords: Pereiaslav region, regional studies, encyclopedia, digital resource.
 
Нагайко T. «Про перспективи створення електронного науково-просвітницького порталу «Краєзнавча енциклопедія Переяславщини»» // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 66–76. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України