В. Михайличенко
 
У доповіді розповідається про особливості появи «Енциклопедії Бердянська», схарактеризовано основні напрямки її підготовки, пошуку матеріалів для статей, залучення авторів, допомогу місцевих краєзнавців тощо. Звернуто увагу на зміну формату видання з алфавітної енциклопедії (1-3 томи) на тематичну енциклопедію-щорічник.
 
Ключові слова: Енциклопедії, Бердянськ, регіональна енциклопедистика.
 
V. Mykhailychenko
 
The study describes the appearance features of the «Berdiansk Encyclopedia», the main directions of its preparation, the search for materials for articles, the involvement of authors, the assistance of local lore studies are showed. An attention is paid to changing the edition format from alphabetical encyclopedia (1-3 volumes) on thematic yearbook-encyclopedia.
 
Keywords: encyclopedias, Berdiansk, regional encyclopedia science and publishing.
 
Михайличенко В. З досвіду створення «Енциклопедії Бердянська» // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 62–65. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України