І. Марцінковський
 
У дослідженні розглянуто історію створення та методологію написання «Шевченківського енциклопедичного словника Миколаївщини» – оригінального енциклопедичного видання з краєзнавчого шевченкознавства, де на прикладі шевченкознавчих студій висвітлено нерозривний різноплановий історико-культурний зв’язок Миколаївщини зі всією Україною.
 
Ключові слова: Т. Г. Шевченко, енциклопедія, енциклопедичний словник, Миколаївщина.
 
I. Martsinkovskyi
 
This study examines the history of creation and writing methodology of «Shevchenko Encyclopedic Dictionary of Mykolaiv Region» – an original encyclopedic edition on Shevchenko Studies in the context of Local History, which sheds light on an inextricable, multifaceted, historico-cultural link between Mykolaiv Region (also referred to as Mykolaiv region) and the entire Ukraine, by the example of Shevchenko Studies, and carries educational purpose for the broad masses of the residents of the region as well as all others.
 
Keywords: T. H. Shevchenko, encyclopedia, encyclopedic dictionary, Mykolaiv Region.
 
Марцінковський І. «Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини»: історія створення // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 57–61. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України