М. Федорова
 
У дослідженні зроблено спробу розглянути та охарактеризувати регіональні енциклопедичні видання Полтавщини. Зроблено висновок, що такі видання є цінним здобутком духовного гуманітарного розвитку регіону, засобом зберігання знань про минуле та сучасне життя малої території, про історію та культуру полтавського регіону.
 
Ключові слова: Полтавська ОУНБ ім. І. П. Котляревського, Полтавіка, «Енциклопедія мистецтва Полтавщини», «Словник мистців Полтавщини», «Енциклопедія полтавського футболу», «Книга Пам’яті лікарів Полтавщини», Хорольщина, Пирятинщина.
 
M. Fedorova
 
The study attempts to review and characterize regional encyclopedias publications of Poltava region. It is concluded that such publications are a valuable achievement of the spiritual and humanitarian development of the region, a means of storing knowledge about the past and the modern life of a small territory, about the history and culture of the Poltava region.
 
Keywords: Poltava I. P. Kotlyarevskyi Regional Universal Science Library, Poltavika, Encyclopedia of Art History of the Poltava Region, Dictionary of Artisans in Poltava Region, Encyclopedia of Poltava Football, The book of the Memory of Doctors in Poltava Region, Khorol region, Pyryatyn region.
 
Федорова М. Регіональні енциклопедичні видання Полтавщини // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 103–111. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України