А. Авраменко
 
Автор статті аналізує типи історичних атласів енциклопедичного рівня. Особливу увагу приділяє досвіду створення історичних атласів в СРСР, Росії, Україні, Білорусі, Великобританії, США. У розвідці запропоновано ідею створення енциклопедичного атласу «Українці Росії: Історико-культурний атлас».
 
Ключові слова: історичний атлас, історико-культурний атлас, історична картографія, енциклопедія.
 
А. Avramenko
 
The article analyzes types of historical atlases of the encyclopedic level. Particular attention is paid to the experience of creating historical atlases in the USSR, Russia, Ukraine, Byelorussia, Great Britain, and the USA. The idea of creating an encyclopedic atlas is proposed: Ukrainians of Russia: Historical and Cultural Atlas.
 
Keywords: historical atlas, historical and cultural atlas, historical cartography, encyclopedia.
 
Авраменко А. Історичний атлас як тип енциклопедичного видання (деякі спостереження та пропозиції) // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. С. 7–33. ISBN 978-966-02-8446-3.
2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України