Збірники наукових праць, монографії, посібники

Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки і перспективи: наук. збірник / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ: Академперіодика, 2015. 252 с.

Збірник наукових праць присвячено питанням української енциклопедистики. Зокрема, проаналізовано українські енциклопедичні видання, схарактеризовано здобутки енциклопедичної справи в державі, зазначено сучасні тенденції й перспективи її розвитку, розкрито лабораторію творення окремих українських енциклопедичних видань на прикладі Енциклопедії Українознавства та Енциклопедії Сучасної України. Для науковців, видавців, всіх, хто цікавиться українською енциклопедичною справою. Читати

Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань: посібник / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ: Академперіодика, 2015. 252 с.

Книгу призначено для надання методичної допомоги в практичній діяльності укладачів паперових і електронних енциклопедій. Охоплено різні методичні аспекти підготовки енциклопедій – від принципів укладання словника, вироблення схем подання матеріалу, створення баз даних енциклопедичних статей та іконографії до особливостей їх верстки для паперових чи електронних видань. Для укладачів енциклопедично-довідкової літератури, науковців. Читати

Енциклопедичний простір України // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. Вип. 12: Київ: Академперіодика, 2015. 243 с.

12-випуск збірника наукових праць присвячено проблемам української енциклопедичної справи і названо “Енциклопедичний простір України”. Автори статей – науковці Інституту енциклопедичних досліджень НАН України – інформують про особливості історії енциклопедичної справи, сучасний стан розвитку довідкової літератури, проблеми її укладання; аналізують найважливіші енциклопедії, видані в Україні; представляють широкий перелік енциклопедичних видань України та близького зарубіжжя. Читати

Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2017. 112 c.

Видання вміщує доповіді учасників V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» (Київ, 27 листопада – 1 грудня 2017 року), присвячені актуальним питанням сучасної української регіональної енциклопедистики. Висвітлено основні проблеми, що стосуються регіональних енциклопедій; представлено опис окремих із них, які з’явилися в останні роки. Автори досліджень порушили теоретичні й практичні питання створення регіональних енциклопедій, поділилися власним досвідом… Читати далі »

Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2014. 282.

Збірник містить доповіді учасників Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика», яка відбулася 22–23 жовтня 2013 року в Києві під егідою Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України та Наукового товариства ім. Шевченка у рамках VІІІ Міжнародного конгресу україністів. У доповідях обговорено широке коло питань енциклопедистики, зокрема напрями й перспективи розвитку енциклопедичної справи в Україні та… Читати далі »

Українська енциклопедистика: Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ, 2014. 112 c.

Збірник містить доповіді учасників Другої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика», яка відбулася 17 червня 2011 року в Києві під егідою Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка в Європі. У доповідях обговорено питання розвитку регіональної енциклопедистики, методологічні проблеми, що постають перед укладачами під час підготовки енциклопедичних видань різних типів в… Читати далі »

Енциклопедичний вісник України

«Енциклопедичний вісник України» (The Encyclopedia Herald of  Ukraine) – збірник наукових праць Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Є періодичним виданням (щорічник). Друкується від 2009 року. Докладніше – на сайті видання