Інститут енциклопедичних досліджень веде початок від Координаційного бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, утвореного в 1998 р. У квітні 2004 р. на базі Бюро постановою Президії НАН України створено Інститут, який є провідною науково-дослідною установою в Україні, що вивчає питання розвитку енциклопедичної справи, розробляє наукові та методичні засади створення різних типів енциклопедичних видань та здійснює їх фахову експертизу.

Серед основних завдань Інституту — аналіз та узагальнення світового та національного досвіду у галузі енциклопедознавства, координація енциклопедичної справи в Україні, створення баз даних текстових та іконографічних матеріалів.

Науковці Інституту розробляють для різних типів енциклопедичних видань концепції, словники (реєстри), визначають принципи подання матеріалу, критерії його відбору, методичні засади підготовки енциклопедичної статті та її інформаційного наповнення, бібліографічного та іконографічного забезпечення.

Одним із основних досягнень Інституту є підготовка та друк Енциклопедії Сучасної України (ЕСУ) – першої загальноукраїнської енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України 20-го століття. 25-томне видання містить понад 100 тисяч статей, близько 80 тисяч ілюстрацій, а також кольорові вклейки. Тираж — 10 000 примірників кожного тому. Друк ЕСУ розпочато у 2001 році.

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Адреса: Україна, 01004, м. Київ-4, вул. Терещенківська 3, поверх 4

Тел: 234-40-48, 234-90-35, 235-31-94, 234-31-32

Тел./факс: 234-19-34, 234-50-71

E-mail: esu@esu.com.ua

2001-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України